ul. Gdańska 3, 84-242 Kębłowo

Telefon: +48 728 599 997
Telefon: +48 728 599 998

Opłaty

       1. Wyprawka - 250 zł.

       2. Podręczniki:

          3 latki - 124 zł

          4 latki - 136 zł

          5 latki - 175  zł

          6 latki - 177 zł

       3. Ubezpieczenie - 32 zł

       4. Wyżywienie - stawka dzienna 18,00 zł

        6. Czesne do 5-ciu godzin - 500 zł

        7. Czesne powyżej 5-ciu godzin - 600 zł

W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności dziecka do godziny 8:00 w dniu nieobecności.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić z góry do 5- ego dnia każdego miesiąca gotówką w przedszkolu lub na konto bankowe:

ALIOR BANK nr konta: 04 2490 0005 0000 4500 6959 4411

Prosimy o terminowe wpłaty.