ul. Gdańska 3, 84-242 Kębłowo

Telefon: +48 728 599 997
Telefon: +48 728 599 998

Opłaty

       1. Wyprawka - 100 zł.

       2. Podręczniki:

          3 latki - 73 zł.

          4 latki - 84 zł.

          5 latki - 100 zł

       3. Ubezpieczenie - 30 zł.

       4. Wyżywienie - 5 zł.

        6. Do 5 ciu godzin - 300 zł.

        7. Od 5 ciu godzin - 400 zł.

W przypadku nieobecności dziecka Przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową. Warunkiem zwrotu stawki żywieniowej jest powiadomienie przedszkola o nieobecności dziecka do godziny 8:00 w dniu nieobecności.

 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić z góry do 5- ego dnia każdego miesiąca gotówką w przedszkolu lub na konto bankowe:

ALIOR BANK nr konta: 04 2490 0005 0000 4500 6959 4411

Prosimy o terminowe wpłaty.