ul. Gdańska 3, 84-242 Kębłowo

Telefon: +48 728 599 997
Telefon: +48 728 599 998

Dzień w przedszkolu Zobi

6.30 – 8.00  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się  z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozmowy z rodzicami. Gimnastyka poranna.

8.00 – 8.30      sprzątanie Sali. Czynności higieniczne. Przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00      Śniadanie, czynności higieniczne po posiłku.

9.00 – 10.30    Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne.

 

                               KRÓLIKI, TYGRYSKI

 

 MISIAKI, 

9.00-10.30

 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne.

9.00-11.00

 Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne.

10.30-11.15

 Pobyt na świeżym powietrzu.

11.00-11.50

 Pobyt na świeżym powietrzu.

11.15-11.30

 Czynności higieniczne.

11.50-12.00

 Czynności higieniczne.

11.30-12.00

  Obiad. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe        posługiwanie się sztućcami. Czynności higieniczne.

12.00-12.30

  Obiad. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami. Czynności higieniczne.

12.00-14.00

  Leżakowanie.

12.30-14.00

  Czytanie bajek, zajęcia przy stolikach, zabawy swobodne.

14.00 – 14.30  Wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku.

14.30 – 15.00 Podwieczorek. Czynności higieniczne.

15.00 – 17.00  Zabawy, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi               i rodzicami